Як порахувати рентабельність підприємства?

як порахувати рентабельність підприємства?

Вам знадобиться
 • Прибуток
 • Витрати
 • Активи
 • Власний капітал
Інструкція
 • . 1

  Рентабельність є одним із ключових показників, який використовується для аналізу і контролю роботи підприємства. Ігнорування даного показника значно знижує можливості для оцінки та діагностики основної діяльності суб’єкта. Ставлячи питання: «Як розрахувати рентабельність підприємства?» — Слід розуміти, що «рентабельність підприємства» — це скоріше розмовний термін, використовуваний обивателями. Показників рентабельності, які визначається щодо якого підприємства, кілька, але всі з них розраховуються за однією і тією ж формулою: в чисельнику ефект (прибуток, яка може бути чистою або валового), а в знаменнику — витрати (або розмір фактора, який зумовив даний ефект). Дане відношення ще часто множать на 100%, оскільки в основному рентабельність виражається в%.

 • . 2

  Оскільки як прибуток (чисельник), так і знаменник (фактори) можуть бути різними, то і показників рентабельності існує декілька. Основними з них є: рентабельність витрат, собівартості виробництва продукції (виконання послуг, робіт), активів і власного капіталу. Рентабельність витрат підприємства розраховується як відношення його прибутку за період (місяць, квартал, рік) до витрат за той же самий період, і вся дріб ще множиться на 100%. Рентабельність собівартості продукції або витрат на виробництво одиниці продукції розраховується як співвідношення прибутку на одиницю продукції (послуг, робіт) до собівартості виробництва такої одиниці. Таке ставлення також множиться на 100%. Економіка суб’єкта господарювання, тобто результативність використання його ресурсів і визначається цими двома показниками рентабельності. Перший показник використовується для аналізу співвідношення результатів і витрат за поточною (звичайною) діяльності підприємства за аналізований період, а другий — для оцінки відповідного співвідношення щодо окремої продукції (робіт, послуг). Другий показник також активно використовується в ціноутворенні.

 • . 3

  Фінанси суб’єкта господарювання, тобто результативність використання його капіталу визначають такі показники: рентабельність як активів, так і власного капіталу. Рентабельність активів розраховується як відношення прибутку (як правило чистою, тобто за вирахуванням податку на прибуток) за період до середньої величини активів підприємства за той же самий період часу. Дане відношення також множиться на 100%. Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку за період до середньої величини власного капіталу (є такий розділ в пасиві балансу, куди входить статутний фонд, нерозподілений прибуток, страхові та резервні фонди). Ставлення також множиться на 100%.

 • . 4

  Дані показники застосовуються в управлінському обліку для аналізу та оцінки різних альтернатив (варіантів) використання та залучення капіталу. Наприклад, порівнювати можна з% за депозитними вкладами або% по кредитах. Саме тому для визначення рентабельності активів і власного капіталу в чисельнику слід ставити чистий прибуток. Тобто рентабельність активів і власного капіталу порівнюються з ціною використання капіталу на ринку грошей. Порахувати рентабельність підприємства не складно, слід точно знати для яких цілей. Якщо рентабельність власного капіталу менше% за депозитними вкладами — акціонерам (власникам) підприємства можна розглянути питання про його ліквідацію. Якщо планується використання кредиту, його ціна (%) не повинна перевищувати рентабельності активів підприємства. Винятком є екстрені випадки, коли іншим способом не можна стабілізувати операційну діяльність.

ПОДІЛИТИСЯ :
Схожі статті:
Попереднє з категорії:
ПРОКОМЕНТУВАТИ СТАТТЮ :